د فابریکې سفر

MAIN-WORKSHOP-1

اصلي ورکشاپ

5m-x-150m-PU-COATING-MACHINES-2

5m x 150m PU کوټینګ ماشینونه

RAW-MATERIAL-STORAGE-3

د خامو موادو ذخیره

EXTRUSION-MACHINES-4

د توسع کولو ماشینونه

IMPORTED-TUFTING-MACHINES-5

د تاوتینګ ماشینونه وارد شوي

TWISTING-MACHINES-6

ماشینونه تاوول

BULK-STORAGE-7

زېرمه زېرمه

DIY-WORKSHOP-8

د DI ورکشاپ

PROFESSIONAL-LOAD-&-DELIVERY-9

مسلکي بار او تحویلي